Bikol Sentral baguhon

/ka. ta. bang/

Pagsayod kan katabang


  1. Tagalog: katulong
  2. Ingles: Helper
  3. pangngaran. Sarong tawo na nagtatao nin tabang ; uripon ; suruguon
  4. Tawo na naggigibo kan mga gibo sa laog kan harong arog kan paglinig, paghugas, pagluto asin iba pa. Hal. An saiyang ina an samong naging katabang poon kan ako sadit pa sana.
  5. katabangan, sarong bagay na nagtatao nin tabang . Hal. An saindong donasyon dakulang katabangan sa samuyang mga residente.