bagtas /bag.tas/ pagpasiring sa sarong lugar gamit an mas halipot na agihan

DakitaramonLiwaton

  1. Tagalog: tahak; tahakin
  2. Ingles: to take shortcut; travel over